Utbildning i förlagskunskap

I dag är det mycket populärt att jobba på ett bokförlag och då gärna som förläggare. Någon egentlig utbildning finns inte men att ha studerat litteraturvetenskap är bara positivt. Givetvis bör du tycka om att läsa böcker, skriva bra svenska och kunna bedöma om ett manus är tillräckligt bra för en utgivning. En förläggare har dock hjälp med manus av en lektör som är den som tar emot och läser alla manus som kommer in till förlaget. Sedan finns den en redaktör med i bilden, han/hon hjälper författaren till ett färdigt manus men en förläggare har ofta sista ordet. Som förläggare kan du också ta hjälp av E-learning där du får hjälp av en dator och kommunikationsteknik för att kunna lära dig effektivare.

Kurs i förlagskunskap

Kursen är på 60 högskolepoäng, innehåller sju delkurs och du studerar på Stockholms universitet.

• Delkurs 1 – Du får en introduktion i förlagshistoria och hur den fungerar i dag.

• 2 – Här är det förlagsprocess i teori och praktik som gäller. Vissa praktiska arbetsuppgifter ska också klaras av.

• 3 – Förlagsbranschen och dess utveckling. Från ett perspektiv utifrån förlagsbranschen ska du lära dig förstå hur branschen utvecklas ur sociala förhållanden, juridiska hänsyn och ekonomiska villkor.

• 4 – Du får en fördjupad kunskap hur den redaktionella processen fungerar på ett förlag och redaktörens roll.

• 5 – I denna delkurs får du lära dig att kartlägga och analysera litteraturens genrer och hur ett förlag jobbar kommunikativt kring litteraturen.

• 6 – Du ska fördjupa dina kunskaper genom ett självständigt projektarbete där du själv får välja område. Du ska lämna in uppgiften skriftligt i en väldisponerad text.

• 7 – Nu blir det äntligen dags för tio veckors praktik där du medverkar i ett förlags alla processer.

Efter utbildningen kan du söka ett av alla olika spännande jobb som finns på ett bokförlag.

consulting