Sex och samlevnad i skolan

Ett skolämne som många tycker är genant att studera men som kanske är ett av de mest applicerbara på verkliga livet är sex och samlevnad. Många tycker att undervisningen i grundskolan är undermålig, och de flesta studerar inte ämnet alls under gymnasiet. Standardmetoden i Sverige är att man undervisar i sex och samlevnad i årskurs 5 och 8, och tar då upp olika aspekter. I femte klass talas det mer om de kroppsliga förändringar som kan ta sin början i den åldern, i åttonde klass talas generellt mer om preventivmedel, säkert sex och könssjukdomar. Hur bör sex- och samlevnadsundervisningen utvecklas i framtiden? Mycket har förändrats i samhällsdebatten de senaste 20 åren, och #MeToo-kampanjen som drog igång år 2017 har väckt våldsam debatt kring könsroller och sexuellt våld. Kanske bör undervisningen ta upp vilka normer i samhället som styr våra beteenden lika mycket som den tar upp hur man skyddar sig mot klamydia?

Sexualundervisningen i Sverige

Sex och samlevnad har varit ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan sedan 1955. Oftast studeras ämnet som en del av biologiundervisningen. Mellan åren 1911 och 1938 var det förbjudet att undervisa om preventivmedel, men RFSU drev en aggressiv kampanj som till slut fick lagen upphävd. Och sexualundervisningen har givit vissa resultat; i Finland visar statistik att det utförs färre aborter med bra sexualkunskap, däremot ökar fallen av både klamydia och gonorré i Sverige. Vad detta beror på är enligt experter inte en fråga om att folk i allmänhet inte vet hur man använder kondomer, utan att en liten grupp är riskbenägna i sitt beteende både gällande preventivmedel och antal samlagspartners. Eftersom det är en så liten andel av befolkningen som ansvarar för ökningen är det kanske inte ett problem för skolan, men om ökningen av antalet fall fortsätter kan det visa på ett skifte i mentalitet som inte är till det bättre. I så fall kan sexualundervisningens natur behöva skiftas från rent tekniskt vad som händer i kroppen vid infektion till hur vi tänker runt våra kroppar och sexualitet.

Sexualundervisningen i andra länder

Den sexuella friheten skiljer sig mycket världen över. Här i norra Europa har det länge varit en självklarhet att även unga och ogifta ska ha tillgång till undervisning, preventivmedel och graviditetstest för hemmabruk, men i andra länder är sexualupplysning tabu och preventivmedel finns inte att tillgå. De mest utsatta är flickor på landsbygden i fattiga länder, de är enligt RFSU den grupp som löper störst risk att bli oönskat gravida. Men bara för att vi i Skandinavien kommit en bra bit på väg bör vi inte se oss som färdiga. Många nya perspektiv kommer hela tiden in i debatten och framförallt HBTQ+-personers synvinklar och rättigheter har börjat tas upp. Vad formar våra könsidentiteter? Får alla verkligen möjlighet att uttrycka sig och berätta sin sanning? Vad som anses normalt och avvikande skiftar hela tiden i samhället, och sexualundervisningen i skolan kan hjälpa till att öka acceptansen för allas perspektiv och läggningar.

consulting