Kort om kollegialt lärande

Kärnfrågan inom kollegialt lärande är: vad måste vi lära oss för att våra elever ska nå måluppfyllelse?. Att få eleverna att nå målen i skolan är en av hjärtefrågorna för alla lärare – men hur gör man för att ta sig dit? Det finns såklart flera olika tillvägagångssätt, ett av dem är samarbete mellan kollegorna.…

Vikten av utbildning

För ett fungerande samhälle krävs utbildning, entreprenörskap, framtidsvisioner och utveckling. För att Sverige ska fortsätta framåt i takt med resten av världen behöver de som snart ska ta sig in på arbetsmarknaden en god grund att stå på. Oavsett vad du vill jobba med i framtiden behöver du kunskaper inom just det yrket, om människor…

consulting