Vikten av utbildning

För ett fungerande samhälle krävs utbildning, entreprenörskap, framtidsvisioner och utveckling. För att Sverige ska fortsätta framåt i takt med resten av världen behöver de som snart ska ta sig in på arbetsmarknaden en god grund att stå på. Oavsett vad du vill jobba med i framtiden behöver du kunskaper inom just det yrket, om människor du kommer stöta på, om människor som har skapat möjligheterna och utvecklat yrket till vad det är idag, för att just du ska kunna ta det vidare ett (eller flera) steg i rätt riktning.

På arbetsmarknaden behövs hela tiden nya individer med nya tankegångar. I din utbildning får du lov att söka efter det där som engagerar just dig, här kan du hitta det som just du vill förbättra. Utan kvalificerade medarbetare skulle arbetsmarknaden stå still. Är du intresserad av vård och omsorg? Av kultur, eller byggnation? Här är exempel på branscher som behöver dig. Med bristande kompetens inom t.ex. vård och omsorg får äldre och sjuka inte den hjälp de behöver. Så många som var tredje sommarvikarie inom äldreomsorgen i Jönköpings län saknar både utbildning och tidigare erfarenhet inom yrket.

Med utbildning får du kunskap om omvärlden. Att förstå din och andras historia är viktigt för att kunna ta utvecklingen framåt. En god utbildning är en genväg in i arbetslivet, då du när du träder in i det har förkunskaper i praktiska och teoretiska områden inom yrket.

En utbildning har du med dig hela livet, och det är någonting som du kommer fortsätta få även när du har hamnat på en arbetsplats. Utveckling och kunskap är inte något statiskt – det är något som förändras och förbättras med tiden. På en allt mer internationell marknad krävs språkkunskaper, kunskaper inom teknik- och media-kommunikation och en breddad förståelse för olika människor. Därför är utbildning lika viktig som den alltid har varit.

Påbörja din resa mot en förbättrad värld med en utbildning i bagaget. Oavsett vilken bransch du vill söka dig till, eller om du inte har någon aning än om vad du vill jobba med så låter en utbildning dig att ta reda på mer – om dig själv och vad du vill, och om yrket i sig. I en värld där du kan bli och vara vem du vill, så se till att ta dig an den med goda förkunskaper.

Lär dig att samarbeta med andra, lär dig att tro på dig själv och dina idéer, lär dig hur du sätter dina framtidsvisioner i verket. Lär dig om hur du startar eget företag, om vilka rättigheter du har på din arbetsplats, om varför ett hållbart samarbete är viktigt för en hållbar värld. Skapa dig en fast grund att stå på och ta avstamp ifrån. Ta ett steg i rätt riktning och satsa på dig själv. Ta första steget mot att rädda världen – med en bra utbildning.

consulting