Chef – utbildning och yrke

En av de viktigaste positionerna på en arbetsplats är chefen. Denne har i uppgift att se till att verksamheten fungerar som den ska, är effektiv och att personalen gör sina arbeten. De senaste årtiondena har en professionell chefsklass mer och mer börjat ta plats. Tidigare var det vanligt att chefer var befordrade inom företag och de hade ofta praktisk erfarenhet av den verksamhet de chefade över. Idag väljs istället cheferna från en professionell yrkesgrupp. Dessa har inte nödvändigtvis någon erfarenhet av verksamheten, men har däremot administrativ erfarenhet. Dessutom är det vanligt att de är specifikt utbildade till chefer. Vissa har på eget initiativ tagit längre program och kurser vid högskolor med andra har i sina jobb fått ta del av kurser och konferenser menade att öka deras skicklighet som chefer. Vi ska här kort gå igenom några aspekter av positionen som chef – inte minst de som behövs för att vara en bra administratör.

Svårigheterna med att vara chef

Vad som är viktigt att förstå är att ett jobb som chef handlar om människor. En arbetsplats består till stor del av arbetare, och som chef är det viktigt att förstå att dessa arbetare är människor som kan ha problem och svårigheter. Likväl måste en chef hindra personalens personliga bekymmer från att spilla över till arbetsplatsen. Detta kan leda till konflikter på arbetsplatsen och i längden till en minskad produktivitet. För en chef är givetvis verksamhetens effektivitet och lönsamhet den viktigaste frågan, men varje god chef inser att olyckliga medarbetare leder i det långa loppet till en dålig verksamhet. Alltså måste administratörer balansera dessa två värderingar, vilket i vardagen kan vara svårt. Men det är också viktigt att må bra som chef för att bäst kunna hantera anställda och deras problem. En chef måste vara en stark ledare och känna sig stabil nog att hantera alla problem. Ett av de bästa sätten för en chef att garantera detta är att ta väl hand om sig själv. Att träna, undvika onödig stress och att “vara snäll mot sig själv” är viktiga metoder för en chef som vill förbättra sin egen kapacitet.

Administration och balans

Det räcker alltså inte med en chefsutbildning för att bli en bra administratör. Att vara chef är i praktiken ett så brett ansvarsområde att utbildningar bara tar dig en liten bit på vägen. Ifall du är ute efter att bli en bra chef som både åtnjuter auktoritet på din arbetsplats, och som har positiva och goda kontakter med alla dina anställda finns det inga genvägar. Det gäller att balansera arbetarnas behov med arbetets behov. En chef som inte har något intresse av sina arbetares mående kommer sannolikt upptäcka en jobbigare och stressigare arbetsmiljö, vilket i det långa loppet har en negativ effekt på verksamheten. Likväl kan en chef inte låta sin personal ta med sina problem till jobbet; detta är inte bara ett potentiellt hot mot effektiviteten i verksamheten, men kan potentiellt leda till kaotiska och väldigt negativa arbetsmiljöer. En arbetsplats mår bara så bra som dess anställda, detta inkluderar även chefen.

consulting