Elevers inflytande och rättigheter

Vem vänder man sig till om en lärare behandlar en orättvist? Kan man få sitt betyg omprövat? Vilka regler gäller under ett prov? Vad gör man om man inte kommer överens med sin mentor? Det är frågor som kan dyka upp under elevernas skolgång. Det är därför viktigt att kommunicera ut till elever om vilka rättigheter och vilket ansvar var och en har i klassrummet.

Kanske funderar du som elev aldrig över något sådant. Kanske tänker du att du inte behöver engagera dig i elevråd eller andra grupper som ger eleverna en röst. Dock är detta viktigt, för att skapa och/eller upprätthålla ett demokratiskt klimat på skolan. Som elev har du inte bara rätt att säga ifrån om en lärare behandlar någon fel, du har en skyldighet att göra det. Vänd dig till en ansvarig vuxen på eller utanför skolan. Prata med läraren i fråga – kanske har det uppstått en missuppfattning? Du har även rätt att vända dig till en annan lärare om ditt satta betyg inte känns rättvist. Lärare är också människor och kan således göra misstag. Det är därför också viktigt att vara schysst – hur skulle du själv vilja bli bemött om du råkade göra fel?

Se till att du vet med dig vem du kan vända dig till i och utanför skolan. Var lyhörd på om någon i klassen inte känner sig bra behandlad. Mer om vad en lärare eller skola får och inte får göra hittar du här. Här hittar du även information om vad du kan göra om du blivit felbehandlad. Ofta erbjuder skolan egna tjänster som hjälper dig som elev, vänd dig till exempel till ditt elevråd eller till din studievägledare. Se till att din skolgång är trygg och rättvis – för dig själv och andra!

consulting