Frånvaro – hur mycket får man vara borta från skolan?

Skolan har flera skyldigheter gentemot dig som elev. De handlar till exempel om att tillgodose dig alla de förutsättningar som krävs för att du ska nå läromålen och att se till så att du mår bra. För att kunna upprätthålla dessa skyldigheter måste de veta varför du inte är i skolan när du ska vara det.

Får du bidrag för heltidsstudier på gymnasiet så måste du också bedriva dina studier på heltid. Om du har varit borta från skolan mer än fyra timmar under en månad, utan att skolan har godkänt den frånvaron, måste de rapportera in misstanke om skolk till Centrala Studiestödsnämnden.

Om du är sjuk under en längre period måste skolan veta om det. Under din skolgång kommer du ha vuxna omkring dig som kommer vilja se till att du har det bra och att du får den hjälp du behöver. Om din lärare tar kontakt med dig eller dina föräldrar om du är borta en längre period så är det inte för att kontrollera dig, utan för att se till så att du inte råkat illa ut.

consulting