Utbildning i Sverige – då och nu

Förr i tiden var det inte lika självklart att man skaffade sig en utbildning som det är i Sverige idag. Enligt skolverket går hela 98 procent av eleverna vidare till en gymnasial utbildning direkt efter nian. Annat var det förr i tiden. År 1960 tog endast 10 procent av gymnasieeleverna studenten, till exempel. Sedan 1200-talet har…

Elevers inflytande och rättigheter

Vem vänder man sig till om en lärare behandlar en orättvist? Kan man få sitt betyg omprövat? Vilka regler gäller under ett prov? Vad gör man om man inte kommer överens med sin mentor? Det är frågor som kan dyka upp under elevernas skolgång. Det är därför viktigt att kommunicera ut till elever om vilka…

Kort om kollegialt lärande

Kärnfrågan inom kollegialt lärande är: vad måste vi lära oss för att våra elever ska nå måluppfyllelse?. Att få eleverna att nå målen i skolan är en av hjärtefrågorna för alla lärare – men hur gör man för att ta sig dit? Det finns såklart flera olika tillvägagångssätt, ett av dem är samarbete mellan kollegorna.…

Vikten av utbildning

För ett fungerande samhälle krävs utbildning, entreprenörskap, framtidsvisioner och utveckling. För att Sverige ska fortsätta framåt i takt med resten av världen behöver de som snart ska ta sig in på arbetsmarknaden en god grund att stå på. Oavsett vad du vill jobba med i framtiden behöver du kunskaper inom just det yrket, om människor…

consulting